Kde reklamovat zboží, když prodejce na českém trhu skončil

Kde reklamovat zboží, když prodejce na českém trhu skončil

Příkladem může být řetězec hobbymarketů Baumax, který před několika měsíci oznámil odchod z českého trhu. Na svých stránkách zákazníky upozornil, ať reklamace uplatňují do uzavření provozoven.

Ovšem co se zbožím, které se pokazí později. „Prodejce odpovídá za své závazky, dokud trvají a sám existuje,“ upozornil Miloš Borovička, právní poradce dTestu.

„Pro spotřebitele je to sice komplikovanější, ale stále může vadné zboží reklamovat například na adrese sídla společnosti. Tam ale na rozdíl od provozovny nemusí být vždy pracovník, který je povinen reklamaci přijmout a sepsat protokol.“

Sídlo navíc k určitým typům reklamací nemusí být ani uzpůsobeno, čímž se reklamace rovněž komplikují. Pokud prodejce informaci, kde lze reklamaci uplatnit, nesdělí správně, může od České obchodní inspekce dostat až třímiliónovou pokutu.

Baumax však na svých facebookových stránkách zveřejnil seznam prodejen s kontakty, kam se mohou zákazníci obracet a dostavit s případnou reklamací. Jak redakci ujistila jedna z pracovnic pražské prodejny, v případě reklamací se nic nemění. Celkem 18 prodejen Baumaxu převzal polský řetězec Merkury Market.

Reklamaci můžete podat i písemně

Reklamaci ani není třeba uplatňovat osobně, zákon to nevyžaduje. „Stačí poslat e-mail nebo dopis, popsat vady, přiložit fotografie a vyzvat společnost, aby vám sdělila, kam máte zboží přivézt,“ uvedl Borovička.

Prodejce má 30 dní na vyřízení. Pokud se po uplynutí této lhůty neozve, má zákazník právo odstoupit od smlouvy.

Jestliže ale obchodník vyzve spotřebitele, aby věc poslal k vyřízení reklamace, lhůta dále neběží a zákazník musí dopravit vadné zboží k obchodníkovi. Po úspěšně vyřízené reklamaci má zákazník pochopitelně nárok na proplacení nákladů, které v souvislosti s reklamací měl.

Zánik společnosti

Jiná situace nastává při zániku společnosti. Záleží na tom, jak k němu konkrétně dojde. „Je obvyklé, že jedna společnost koupí druhou a tzv. fúzují, tedy spojí se. Závazky původní společnosti pak většinou přecházejí na novou jako na právního nástupce. Věřitelé, tedy i zákazníci, nesmějí být změnou vlastnických vztahů dotčeni,“ upozornil Borovička.

Nejhorší variantou pro spotřebitele je krach a insolvenční řízení. Nárok na opravu zboží či vrácení peněz sice teoreticky existuje, ale v praxi spotřebiteli přinese víc starostí než užitku. Podobné je to v případě, že společnost zanikne likvidací.


Zdroj: http://www.novinky.cz/

Sdílet článek:

Komentáře