Právní poradensví

Regionální kontakt pro Jižní Moravu


Advokátní kancelář Mgr. Vlastimila Šipla poskytuje generální právní služby se zaměřením zejména na právo obchodní, konkurzní, občanské, rodinné, pracovní, trestní, soudní spory a podobně. Mgr. Vlastimil Šipl je absolventem Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. V současné době vykonává advokacii jako samostatný advokát.

Mgr. Vlastimil Šipl, advokátmgr_sipl

Moravské náměstí 690/15 
Brno 
602 00


Tel
.:   +420 545 216 353 
Fax:  +420 541 217 418 
Emailsipl@aksipl.cz
Webwww.aksipl.cz
Ev. č. ČAK 11720 
ID datové schránky: ne7epq8

 


Hledáme další patnery pro tuto sekci.

Kontaktujte nás na email info@warrantybook.eu

jiz_brzy